Incompany

House of Deep Democracy In-company Training, workshop of procesbegleiding

Wil je Deep Democracy of Let’s Talk (of een combinatie hiervan) introduceren en/of implementeren in de organisatie of het team?

House of Deep Democracy biedt in-companytrainingen in de Deep Democracy-methode aan (magement)teams, ondernemingsraden en groepen. Bijvoorbeeld als teambuildings event of bij besluitvorming. Daarbij streven we naar maatwerk: de processen tijdens de training sluiten aan op wat er in de groep leeft of wat de actuele knelpunten zijn in besluitvormingsprocessen van de organisatie en/of het team. We werken dan ook niet met acteurs of fictieve situatieschetsen.
Het doel is het creëren van inclusief draagvlak voor besluiten. Daarnaast krijg je handvatten voor het scheppen van een ontspannen context voor polarisatie en conflict.

Met het team van House of Deep Democracy bieden we:

meer over Procesbegeleiding

meer over Trainingen en workshops

gesprek op voeten