The Work van Byron Katie

Waarom reageer je op een bepaalde manier in bepaalde situaties? The Work van Byron Katie is een zelfonderzoeksmethode die stressvolle gedachten identificeert en bevraagt. Waarom reageer je op een bepaalde manier in bepaalde situaties? En waarom beïnvloeden andermans gedrag en uitingen de manier waarop jíj je gedraagt?

The Work helpt je daarop antwoorden te vinden door het volgen van een aantal eenvoudige, maar krachtige stappen. Die leiden er uiteindelijk toe dat je je omgeving met een open, neutrale houding tegemoet kunt treden. Doel kan zijn om zelfverzekerder en meer ontspannen voor een groep te staan. House of Deep Democracy biedt het 30-daagse programma The Work, specifiek gericht op je eigen leiderschap- en facilitator-vaardigheden.

The Work richt zich op:

• knellende gedachten en overtuigingen onderkennen, onder andere m.b.v meditatietechnieken;

• identificeren van de oorzaak van negatieve emoties (stress, irritatie, boosheid, verdriet, neerslachtigheid);

• onderzoeken hoe boosheid en verdriet van anderen je triggert;

• met compassie en een open houding anderen tegemoet treden;

• als gespreksleider of facilitator je neutraliteit behouden voor de groep;

• conflictoplossend te werk gaan.

Join Yonathan Keren when he explains The Work with a very personal example of self inquiry

Specifiek gericht op je vaardigheden als facilitator en hoe je eigen patronen hierin een rol spelen, is een 30-daags programma met The Work van Byron Katie bij House of Deep Democracy.