The Work van Byron Katie

Waarom reageer je op een bepaalde manier in bepaalde situaties? Waarom beïnvloeden het gedrag en uitingen van mensen de wijze waarop jij je gedraagt?

In het dagelijks leven is het een uitdaging om met compassie en een open houding anderen tegemoet te treden. Dit komt nog duidelijker naar voren wanneer je als gesprekleider of facilitator je neutraliteit probeert te behouden voor de groep.

Wil je inzicht in je eigen gedrag  en met neutrale houding en meer ontspannen voor een groep kunnen staan? Wij denken met de inzet van The Work de nodige tools te kunnen bieden om dit te bereiken.

Join Yonathan Keren when he explains The Work with a very personal example of self inquiry

Programma’s met The Work van Byron Katie 

The Work van Byron Katie is een manier om stressvolle gedachten te identificeren en te bevragen.

The Work is een simpel maar krachtig proces van onderzoek dat je leert om de gedachten die het lijden in jezelf veroorzaken te herkennen en te onderzoeken. Het is een manier om te begrijpen wat je pijn doet en om de oorzaak van je problemen helder tegemoet te treden.

Specifiek gericht op je vaardigheden als facilitator en hoe je eigen patronen hierin een rol spelen, is een 30-daags programma met The Work van Byron Katie bij House of Deep Democracy.