In-company Trainingen en Workshops

House of Deep Democracy biedt in-companytrainingen in de Deep Democracy-methode aan (magement)teams, ondernemingsraden, als teambuildingsactiviteit of anderszins. Daarbij streven we naar maatwerk: de processen tijdens de training sluiten aan op wat er in de groep leeft of wat de actuele knelpunten zijn in besluitvormingsprocessen van de organisatie en/of het team. Doel is het creëren van inclusief draagvlak voor besluiten. Daarnaast krijg je handvatten voor het scheppen van een ontspannen context voor polarisatie en conflict.

Een interactieve introductie in Deep Democracy (in-company):

training van ca. 3 uur waarin de theorie van Deep Democracy wordt uitgelegd. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe die kan bijdragen aan besluitvormingsprocessen. De deelnemers ervaren de impact van de methode.
Deze kennismaking richt zich op technieken die direct toepasbaar zijn in de praktijk. 

Een interactieve introductie in Let’s Talk (in-company):

training van ca. 3 uur waarin de theorie van van Deep Democracy en Let’s Talk wordt uitgelegd. De training verschaft inzicht in hoe je op een ontspannen wijze tweegesprekken kunt voeren, zoals één-op-één overleg en feed-backgesprekken. Deze worden al tijdens deze introductie ervaren.

2-Daagse training Co Resolve, Deep Democracy voor inclusief leiderschap (in-company):

2-daags leiderschapsprogramma, gebaseerd op Deep Democracy; met internationale certificering, materialen, toolset en aansluiting bij een alumni groep.

2-Daagse training Deep Democracy level 1, level 2 en level 3 (in-company):

2- daagse trainingen in de methode Deep Democracy (level 4 duurt 3 dagen); met internationale certificering, materialen, toolset en aansluiting alumni groep.

We gaan graag in gesprek om de behoeftes en wensen te inventariseren, zodat we een passend advies kunnen geven. Dit advies verplicht je vanzelfsprekend tot niets en is kosteloos.
Meer info of een afspraak voor een intake maken?