Trainingen en workshops


In-company Trainingen en Workshops

House of Deep Democracy biedt in-companytrainingen in de Deep Democracy-methode aan (magement)teams, ondernemingsraden, als teambuildingsactiviteit of anderszins. Daarbij streven we naar maatwerk: de processen tijdens de training sluiten aan op wat er in de groep leeft of wat de actuele knelpunten zijn in besluitvormingsprocessen van de organisatie en/of het team. Doel is het creëren van inclusief draagvlak voor besluiten. Daarnaast krijg je handvatten voor het scheppen van een ontspannen context voor polarisatie en conflict.

Onze in-company trainingen:

– introductie Deep Democracy in-company: training van 2,5 tot 3 uur waarin de theorie van Deep Democracy wordt uitgelegd. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoe die kan bijdragen aan besluitvormingsprocessen. De kennismaking richt zich op technieken die direct toepasbaar zijn in de praktijk. 

– introductie Let’s Talk in-company: training van 2,5 tot 3 uur waarin de theorie van van Deep Democracy en Let’s Talk wordt uitgelegd. De training verschaft inzicht in hoe je op een ontspannen wijze tweegesprekken kunt voeren, zoals een-op-eenoverleg en feedbackgesprekken.

Co Resolve: 2-daags leiderschapsprogramma, gebaseerd op Deep Democracy; met internationale certificering, materialen, toolset en aansluiting alumni groep.

Deep Democracy level 1, 2, 3 en 4: 2- daagse trainingen in de methode Deep Democracy (level 4 duurt 3 dagen); met internationale certificering, materialen, toolset en aansluiting alumni groep.

Meer info of een afspraak voor een intake maken?