Deep Democracy level 2

Deep Democracy level 2 is de tweede training uit een serie van vier, maar staat volledig op zichzelf. Deze training richt zich met name op de diverse toepassingen van de technieken uit deze methode; gedurende een vergadering, bij gespreksfacilitatie of twee-gesprek zoals een feed-back gesprek (Let’s Talk). Deep Democracy is een krachtige 5-staps methode om gesprekken te voeren die de volledige potentie en wijsheid van een groep ontketenen. De creativiteit en productiviteit nemen toe en relaties worden versterkt.  Benut de diversiteit en kennis uit afwijkende meningen.

Yonathan Keren vertelt wat je kunt verwachten in de training Deep Democracy level 2

 

Deep Democracy level 2. Waarom?

Werken met groepen, klein of groot, is leuk én vaak een uitdaging. Verschillende mensen bij elkaar. Diverse meningen, uitgesproken én onuitgesproken. Hoe krijg je iedereen aan boord? Deep Democracy is een methode om gesprekken te voeren die de volledige potentie en wijsheid van een groep ontketenen. De creativiteit en productiviteit nemen toe en relaties worden versterkt.

  • Wil je zelfverzekerd gesprekken voeren die er toe doen?;
  • Wil je groepsdynamiek beter kunnen volgen en gerichte interventies doen?;
  • Wil je ontspannen omgaan met besluitvorming waarbij een grote diversiteit aan meningen een rol spelen?;
  • Wil je soepel om kunnen gaan met spanningen en conflicten binnen een groep?;
  • Wil je tot besluiten komen met 100 % draagvlak?;
  • Wil je binnen een groep tot transformatie komen?

Deep Democracy biedt hiervoor de handvatten en de training Level 2 (van 4) geeft de theorie, gespreksmodellen, oefening en ervaring om direct door te voeren in de werk­ én privésfeer.

Doelstelling

Na het volgende van training Deep Democracy , level 2,

– effectief de diversiteit aan meningen in een groep naar boven krijgen en de situatie transformeren in plaats van deze de groep te laten aantasten;

– tot besluiten komen met 100% draagvlak;

– zelfverzekerd lastige gesprekken voeren en visies integreren;

– beter kunnen omgaan met weerstand bij besluiten en/of veranderprocessen;

– spanning en conflict onderzoeken en de wijsheid hierin ontsluiten;

– (eerder) inzicht krijgen in knelpunten en resultaten optimaliseren;

– innovatieve manieren inzetten om gesprekspartners in het groepsproces te betrekken

Voor wie?

Deep Democracy Level 2 is een (gespreks)methode voor iedereen die werkt met groepen; van het voeren van tweegesprekken tot werken met grote groepen.

Denk hierbij onder andere aan leiders, managers, leiders, (gespreks)facilitatoren, docenten, teamleiders en trainers.

Vooropleiding en niveau

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Het niveau loopt gelijk aan dat van de doelgroep. Het volgen van de trainingen in de diverse levels vindt wel in volgorde plaats. Ervaring in het werken met groepen is gewenst. Daaronder verstaan we ook de groepen in de privésfeer.

De methode en de training

Deep Democracy (The Lewis Method) is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis.

De methode heeft zijn fundament in de procesgeoriënteerde psychologie, ontwikkeld door Arnold Mindell. Deep Democracy is een pragmatische vertaling van het werk van Mindell naar facilitatie­ en gesprekstechnieken en geeft een zeer praktische leidraad voor het werken met kleine en grote groepen.

Het model is erop gericht om zoveel mogelijk stemmen hoorbaar te maken en diversiteit in groepen zichtbaar te maken en te benutten. Besluitvorming volgens deze methode gaat verder dan de traditionele meerderheidsdemocratie. De meerderheidsstem wordt gevolgd, maar het minderheidsbelang wordt aan de beslissing toegevoegd. Zo worden wijzere, duurzame besluiten met meer draagkracht genomen. Deep Democracy brengt visies, emoties en overtuigingen aan het licht die cruciaal zijn om de samenwerking in een groep te verbeteren en relaties te versterken. 

Daarnaast geeft het model inzicht in groepsdynamische processen en hoe interventies in te zetten afhankelijk van de dynamiek.

Grondleggers van deze methode hebben de trainingen rond Deep Demovracy ontwikkeld. Via een licentie-overeenkomst met geaccrediteerde trainers zien zij toe op actuele kennis en supervisie van de trainers.

Pas in de deze training de theorie en tools vanuit de level 1 training toe in diverse context;  in een groep, in een vergadersetting en bij tweegesprekken ( ‘Let’s Talk‘).

Belasting in tijd

De training beslaat twee dagen. Veel deelnemers lezen vooraf het boek ‘ Inside the No’ van Myrna Lewis of bezoeken de site van The Dialogue Hunters.com of Deep­democracy.net. Je kunt je echter ook laten verrassen.

Deep Democracy level 2 is de tweede van 4 trainingen, maar staat geheel op zichzelf.

Studiemateriaal en examen

Er is geen studiemateriaal anders dan hetgeen als onderdeel van deze training  beschikbaar wordt gesteld. Na het volgen van de training Deep Democracy level 3 krijg je toegang tot ondersteunende materialen. Ook de aantekeningen die tijdens de twee trainingsdagen worden gemaakt, zenden we je na. De training en trainer zijn geaccrediteerd door de internationale organisatie rond Deep Democracy, the Lewis Method en deelnemers ontvangen bij registratie van deze organisatie het certificaat van deelname.  Aanvullend kun je als deelnemer kosteloos aansluiten bij een intervisie-call.

Tarieven

Agenda