Stichting House of Deep Democracy heeft als doel om de oplopende maatschappelijke spanningen te transformeren in een constructieve wijze van samenleven. Dit doet House of Deep Democracy met name door  Deep Democracy, the Lewis method in te zetten.

Deze methode biedt een grote verscheidenheid aan middelen om mensen beter in staat te kunnen stellen gesprekken te voeren waarin mensen tot elkaar komen, ook wanneer de diversiteit tussen de deelnemende personen groot is.


Ook wil Stichting House of Deep Democracy deze methode verspreiden, stimuleren en bijdragen aan de ontwikkeling in de ruimste zin van het woord.

logo Stichting House of Deep Democracy