Co Resolve
Dit leiderschapsprogramma is gebaseerd op Deep Democracy. Leiders van nu die kiezen voor inclusief leiderschap, kiezen voor Co Resolve. Het programma is ontwikkeld en geaccrediteerd door de internationale organisatie rond Deep Democracy en grondlegger van de methode.

Let op:
Op open inschrijving bieden we deze training met de duur van 1 dag inclusief certificering aan Deep Democracy >level 2 alumni. Bekijk hier de agenda.

Waarom?

Met Co Resolve wordt aan leiders en managers een training geboden die theorie en gesprekstechnieken aanreikt om om te kunnen gaan met  interpersoonlijk- en teamdynamiek als ook met de diversiteit in perspectief binnen complexe organisaties.

  • Wil je tot besluiten komen met 100 % draagvlak?;
  • Wil je binnen een groep tot transformatie komen?;
  • Wil je een gesprek in beweging brengen?;
  • Wil je de wijsheid uit diversiteit benutten?

Doelstelling

Op basis van groepsdynamisch inzicht leer je onder andere 

het herkennen waar besluitvormingsprocessen kunnen vastlopen, welke patronen daaraan ten grondslag liggen én wat jij als leidinggevende/begeleider  kunt doen om deze te veranderen;

  • duurzame besluiten nemen;
  • groepsdynamiek en relaties begrijpen;
  • verandering en transformatie plaats laten vinden;
  • samenwerking binnen teams bevorderen;
  • – de wijsheid uit diversiteit, spanning en conflict benutten;
  • – stakeholders en partners betrekken.

Voor wie?

Co Resolve is een training die is ontwikkeld voor teams en hun leiders in een hedendaagse, diverse en complexe omgeving.  De technieken uit deze training vergroten de capaciteit tot participerend leiderschap.

Vooropleiding en niveau

Er is geen algemene vooropleiding vereist. Ervaring in het werken met groepen in een zakelijke setting is gewenst. Daaronder verstaan we ook de (kleine)groepen in de privésfeer.

Volg je deze training op open inschrijving in 1 dag? Dan verwachten we dat je Deep Democracy level 1 + 2 hebt doorlopen.

Deep Democracy

Deep Democracy is een innovatieve en zeer krachtige methode voor het leiden en begeleiden van groepen. Deze methode is ontwikkeld om besluiten met 100% draagvlak te bereiken. Anders dan in een meerderheidsdemocratie hebben zowel de meerderheid als de minderheid zeggenschap in een besluitvormingsproces. De technieken binnen dit model zorgen er voor dat zoveel mogelijk stemmen in een groep hoorbaar worden. Zo wordt de potentie van een groep volledig benut. Doordat alle expertise en kennis van de totale groep gebundeld wordt, komen duurzame beslissingen tot stand.

Voor Co Resolve zijn de beproefde technieken uit Deep Democracy toegespitst op managers en leiders en biedt Co Resolve in een tweedaagse training, verdeeld over enkele weken, de theorie, diverse gesprekstechnieken en ruimschoots de gelegenheid om deze eigen te maken.

Grondleggers van deze methode hebben de trainingen rond Deep Democracy ontwikkeld. Via een licentie-overeenkomst met geaccrediteerde trainers zien zij toe op actuele kennis en supervisie van de trainers.

Belasting in tijd

De training vraagt geen voorbereiding. Veelal wordt vooraf meer informatie verkregen over Deep Democracy, the Lewis method. Bijvoorbeeld door het lezen van Inside the No door Myrna Lewis.

De training incompany duurt twee dagen, verdeeld over enkele weken. Met de mogelijkheid tot individuele coaching en directe feedback tijdens de training, is de hands-on  benadering van de training gegarandeerd. Langdurige ondersteuning wordt geboden via de toegang tot het internationaal dashboard.

Studiemateriaal en examen

Er is geen studiemateriaal anders dan hetgeen als onderdeel van deze training  beschikbaar wordt gesteld. Na het volgen van de training Deep Democracy level 3 krijg je toegang tot ondersteunende materialen. Ook de aantekeningen die tijdens de twee trainingsdagen worden gemaakt, zenden we je na. De training en trainer zijn geaccrediteerd door de internationale organisatie rond Deep Democracy, the Lewis Method en deelnemers ontvangen bij registratie van deze organisatie het certificaat van deelname.  Aanvullend kun je als deelnemer kosteloos aansluiten bij een intervisie-call en alumni groep.