Stichting House of Deep Democracy

Nieuwe perspectieven

Stichting House of Deep Democracy gelooft er heilig in dat ook de stem van de minderheid telt. Iedereen wil gehoord worden, sterker: zo krijgen besluiten een nieuwe, vaak onverwachte richting, die leiden tot breed gedragen, werkbare oplossingen. De methode draagt bij tot formuleren van duurzame doelen en vorming van inclusieve teams.

Hulp bij polarisatie

Stichting House of Deep Democracy helpt mensen om goede en werkbare gesprekken te voeren. Gesprekken die leiden tot wezenlijke conclusies en direct te implementeren besluiten. OĆ³k wanneer de mensen om wie het gaat heel verschillend zijn en er sprake is van (dreigend) conflict en polarisatie. Daarvoor maken we gebruik vanĀ Deep Democracy,Ā een praktische 5-stapsmethode die geschikt is voor zowel bedrijven en (maatschappelijke) organisaties als particulieren (trainers en groepsfacilitators).

Alle meningen een stem

Stichting House of Deep Democracy laat zien dat je draagvlak kunt creƫren door te luisteren naar alle meningen binnen een groep. Niet door conflicten uit de weg te gaan, maar juist door ze te omarmen. We zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze bijdraagt aan wezenlijke verandering, die leidt tot meer inclusie en duurzame besluiten.

Het bestuur van Stichting House of Deep Democracy wordt vormgegeven door Ania (foto) en Pieter (foto). Beiden zijn opgeleid in de methode Deep Democracy.

Bekijk de projecten vanĀ Stichting House of Deep Democracy.

Bekijk de visie vanĀ Stichting House of Deep Democracy.

House of Deep Democracy - Afbeelding House of Deep Democracy - Afbeelding