Deep Democracy level 1
Deep Democracy level 1 is de eerste training uit een serie van vier, maar staat volledig op zichzelf.  Deep Democracy is een krachtige 5-staps methode om gesprekken te voeren die de volledige potentie en wijsheid van een groep ontketenen. De creativiteit en productiviteit nemen toe en relaties worden versterkt.  Benut de diversiteit en kennis uit afwijkende meningen. 

Yonathan Keren vertelt wat je kunt verwachten in de training Deep Democracy level 1

Deep Democracy level 1. Waarom?

Werken met groepen, klein of groot, is leuk én vaak een uitdaging. Verschillende mensen bij elkaar. Diverse meningen, uitgesproken én onuitgesproken. Hoe krijg je iedereen aan boord en ga je om met diversiteit? Deep Democracy is een methode om gesprekken te voeren die de volledige potentie en wijsheid van een groep ontketenen. De creativiteit en productiviteit nemen toe en relaties worden versterkt.

 • – Wil je zelfverzekerd gesprekken voeren die er toe doen?;
 • – Wil je groepsdynamiek beter kunnen volgen en gerichte intervenieren?;
 • – Wil je ontspannen omgaan met besluitvorming waarbij een grote diversiteit aan meningen een rol spelen?;
 • – Wil je soepel om kunnen gaan met spanningen en conflicten binnen een groep?;
 • – Wil je tot besluiten komen met 100 % draagvlak?;
 • – Wil je binnen een groep tot transformatie komen?

Deep Democracy biedt hiervoor de handvatten en de training Level 1 (van 4) geeft de theorie, gespreksmodellen, oefening en ervaring om direct door te voeren in de werk-­, maar ook, privésfeer.

Doelstelling

Na het volgende van training Deep Democracy , level 1,

 • – Kun je tot besluiten komen met 100% draagvlak;
 • – Kun je zelfverzekerd lastige gesprekken voeren en visies integreren;
 • – Kun je beter kunnen omgaan met weerstand bij besluiten en/of veranderprocessen;
 • – Kun je gesprekken zonder spanning voeren waarbij transformatie tot stand komt;
 • – Kun je (eerder) inzicht krijgen in knelpunten en resultaten optimaliseren;
 • – Kun je innovatieve manieren ontdekken om gesprekspartners in het groepsproces te betrekken.

Voor wie?

Deep Democracy Level 1 is een (gespreks)methode voor iedereen die werkt met groepen; van het voeren van tweegesprekken tot werken met zeer grote groepen.

Denk hierbij onder andere aan leiders, managers, gespreksleiders, (gespreks)facilitatoren, docenten, teamleiders, coaches en trainers.

Vooropleiding en niveau

Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Het niveau loopt gelijk aan dat van de doelgroep. Het volgen van de trainingen in de diverse levels vindt in volgorde plaats. Ervaring in het werken met groepen is gewenst. Daaronder verstaan we ook kleine groepen en de groepen in de privésfeer.

De methode en de training

Deep Democracy (The Lewis Method) is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis.

De methode heeft zijn fundament in de procesgeoriënteerde psychologie, ontwikkeld door Arnold Mindell. Deep Democracy is een pragmatische vertaling van het werk van Mindell naar facilitatie­ en gesprekstechnieken en geeft een zeer praktische leidraad voor het werken met kleine en grote groepen.

Het model is erop gericht om zoveel mogelijk stemmen hoorbaar te maken en diversiteit in groepen zichtbaar te maken en te benutten. Besluitvorming volgens deze methode gaat verder dan de traditionele meerderheidsdemocratie. De meerderheidsstem wordt gevolgd, maar het minderheidsbelang wordt aan de beslissing toegevoegd. Zo worden wijzere, duurzame besluiten met meer draagkracht genomen. Deep Democracy brengt visies, emoties en overtuigingen aan het licht die cruciaal zijn om de samenwerking in een groep te verbeteren en relaties te versterken.

Daarnaast geeft het model inzicht in groepsdynamische processen en hoe interventies in te zetten afhankelijk van de dynamiek.

Grondleggers van deze methode hebben de trainingen rond Deep Demovracy ontwikkeld. Via een licentie-overeenkomst met geaccrediteerde trainers zien zij toe op actuele kennis en supervisie van de trainers.

Maak in level 1 kennis met onder andere, de ‘terroristenlijn’, check-in en check-out en groepsdynamiek en pas interventies toe op basis van de 5 stappen uit deze methode

Belasting in tijd

De training beslaat twee dagen. Veel deelnemers lezen vooraf het boek ‘ Inside the No’ van Myrna Lewis of bezoeken de site van The Dialogue Hunters.com of Deep­democracy.net. Je kunt je echter ook laten verrassen.

Deep Democracy level 1 is de eerste van 4 trainingen, maar staat geheel op zichzelf.

Studiemateriaal en examen

Er is geen studiemateriaal anders dan hetgeen gratis beschikbaar wordt gesteld. Na het volgen van de de training level 1 krijg je een persoonlijk login op eerder genoemde internationale site; je bent dan geregistreerd met de vermelding van de gevolgde levels. Met deze login heb je toegang tot de diverse informatie, documenten, theorie, filmpjes en naslagwerk. De deelnemer ontvangt ondersteunende materialen en een persoonlijk certificaat voor het volgen van de training.

Tarieven

Agenda