Deep Democracy level 2

In Deep Democracy level 2 richt je je op diverse toepassingen van de methode in verschillende gesprekssituaties: van vergadering tot (feedback)tweegesprek.

Deep Democracy is bedoeld voor iedereen die met dynamiek binnen groepen te maken heeft. Werken met groepen, klein of groot, is leuk én vaak een uitdaging. Deep Democracy volgt een krachtige 5-stapsmethode om de potentie van een groep te ontketenen. Hoe kun je conflicten oplossen, diversiteit benutten en van daaruit duurzame besluiten nemen?

In Deep Democracy level 2 leer je de methode in te zetten voor verschillende gesprekssituaties. Deze training richt zich specifiek op de diverse toepassingen van de technieken; tijdens (plenaire) vergaderingen en tweegesprekken zoals een feedbackgesprek (Let’s Talk). 

Yonathan Keren vertelt wat je kunt verwachten in de training Deep Democracy level 2

Deep Democracy level 2 is de tweede training uit een serie van vier, maar staat volledig op zichzelf.

Deep Democracy Level 2 richt zich op:

  • als leider en/of facilitator aanwenden van de 5-stapsmethode voor besluitvorming; 
  • werken met spanningen en meningsverschillen;
  • begeleiden van besluitvorming of gesprek wanneer je zelf een belang hebt;
  • in kaart brengen van groepsdynamiek;
  • voeren van tweegesprekken (Let’s Talk) bij lastige besluiten, meningsverschillen en conflicten;
  • voeren van waarderingsgesprekken: ‘gouden pijlen’
  • inner work: werken aan compassie.

Voor wie?

Managers, gespreksleiders, (gespreks)facilitatoren, docenten, teamleiders, coaches en trainers.

Vooropleiding en niveau

Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Het volgen van de trainingen in de diverse levels vindt in volgorde plaats; het is dus niet mogelijk om een level over te slaan. Ervaring in het werken met groepen is gewenst. Daaronder verstaan we ook kleine groepen (<10) en groepen in de privésfeer (familie, verenigingen, vrienden).

Investering in tijd

De training bestaat uit twee aaneengesloten dagen. We raden aan vooraf het boek ‘Inside the No’ van Myrna Lewis te lezen, dat je via House of Deep Democracy kunt bestellen. Ter voorbereiding vind je op deepdemocracy.net meer achtergrondinformatie over de methode. Strikt noodzakelijk is deze voorbereiding echter niet; misschien vind je het wel prettiger om je te laten verrassen!

Studiemateriaal en examen

Tijdens de training ontvang je ondersteunende studiematerialen. Na afloop krijg je een certificaat als bewijs dat je de training hebt gevolgd. De aantekeningen die tijdens de twee trainingsdagen worden gemaakt krijg je na afloop via e-mail. Na het volgen van de training krijg je een persoonlijke code om in te loggen op deepdemocracy.net. Hier kun je je registreren met de vermelding van de gevolgde levels. Met deze login heb je ook toegang tot (audiovisuele) informatie en theorie over Deep Democracy. Aanvullend kun je je als deelnemer aansluiten bij een alumnigroep. Aan dit alles zijn geen meerkosten verbonden.

Klik hier voor data en inschrijving. Voor tarieven klik je hier.

Methode en training

Deep Democracy (The Lewis Method) is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis. De methode vindt zijn oorsprong in de procesgeoriënteerde psychologie, ontwikkeld door Arnold Mindell. Deep Democracy is een pragmatische vertaling van Mindells werk naar facilitatie- en gesprekstechnieken. De methode geeft een praktische leidraad voor het werken met kleine en grote groepen. Het model is erop gericht om zo veel mogelijk stemmen hoorbaar te maken en de diversiteit in groepen zichtbaar te maken en te benutten. Besluitvorming volgens deze methode gaat verder dan de traditionele meerderheidsdemocratie. De meerderheidsstem wordt gevolgd, maar het minderheidsbelang wordt aan de beslissing toegevoegd. Zo worden wijzere, duurzame besluiten met draagkracht genomen. Deep Democracy brengt visies, emoties en overtuigingen aan het licht die cruciaal zijn om de samenwerking in een groep te verbeteren en relaties te versterken. Daarnaast geeft het model inzicht in groepsdynamische processen en hoe je interventies in kunt zetten op basis van dynamiek. Grondleggers van deze methode hebben de trainingen rond Deep Democracy ontwikkeld. Via een licentieovereenkomst met geaccrediteerde trainers zien zij toe op actuele kennis en supervisie van de trainers.