Deep Democracy level 3
In Deep Democracy level 3 focus je op gesprekken waarin polarisatie, spanning en/of conflict een rol spelen. Hoe behoud je als facilitator je neutraliteit?

Deep Democracy is bedoeld voor iedereen die met dynamiek binnen groepen te maken heeft. Werken met groepen, klein of groot, is leuk én vaak een uitdaging. Deep Democracy volgt een krachtige 5-stapsmethode om de potentie van een groep te ontketenen. Hoe kun je conflicten en diversiteit benutten en van daaruit duurzame besluiten nemen?

In level 3 richt je je specifiek op gesprekken waar polarisatie, spanning en/of conflicten een rol spelen. Specifieke focus ligt op het behouden van neutraliteit in de procesbegeleiding.

Yonathan Keren vertelt wat je mag verwachten in de training Deep Democracy Level 3

Deep Democracy level 3 is de derde training uit een serie van vier, maar staat volledig op zichzelf.

Deep Democracy Level 3 richt zich op:

• inzicht krijgen in hoe je je neutraliteit bereikt en behoudt;

• reflecterend luisteren: hoe gebruik je deze reflecties in een-op-eencoaching;

• kundig inzetten van meta-skills als amplificeren en reflectief luisteren; 

• creëren van een solide basis om conflictgesprekken te faciliteren;

• zelfbewust schakelen tussen technieken om conflict en spanning aan te gaan;

• begeleiden van het gesprek op voeten/pijlen gooien/gouden pijlen aanwenden.

Voor wie?

Managers, gespreksleiders, (gespreks)facilitatoren, docenten, teamleiders, coaches en trainers.

Vooropleiding en niveau

Een specifieke vooropleiding is niet vereist. Het volgen van de trainingen in de diverse levels vindt in volgorde plaats; het is dus niet mogelijk om een level over te slaan. Ervaring in het werken met groepen is gewenst. Daaronder verstaan we ook kleine groepen (>2) en groepen in de privésfeer (familie, verenigingen, vrienden).

Investering in tijd

De training bestaat uit twee aaneengesloten dagen. We raden aan vooraf het boek ‘Inside the No’ van Myrna Lewis te lezen, dat je via House of Deep Democracy kunt bestellen. Ter voorbereiding kun je daarnaast deepdemocracy.net bezoeken voor meer achtergrondinformatie over de methode. Strikt noodzakelijk is deze voorbereiding echter niet; misschien vind je het wel prettiger je te laten verrassen!

Studiemateriaal en examen

Tijdens de training ontvang je ondersteunende studiematerialen en de Toolset Deep Democracy Facilitator. Na afloop krijg je een certificaat als bewijs dat je de training hebt gevolgd. Met dit certificaat kun je internationaal een vervolgtraining volgen. De aantekeningen die tijdens de twee trainingsdagen worden gemaakt krijg je na afloop via mail. Aanvullend kun je je als deelnemer aansluiten bij een alumnigroep. Aan dit alles zijn geen meerkosten verbonden!
Klik hier voor data en inschrijving. Voor tarieven klik je hier.

Klik hier voor data en inschrijving. Voor tarieven klik je hier.

Methode en training

Deep Democracy (The Lewis Method) is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis. De methode vindt zijn oorsprong in de procesgeoriënteerde psychologie, ontwikkeld door Arnold Mindell. Deep Democracy is een pragmatische vertaling van Mindells werk naar facilitatie- en gesprekstechnieken. De methode geeft een praktische leidraad voor het werken met kleine en grote groepen. Het model is erop gericht om zo veel mogelijk stemmen hoorbaar te maken en de diversiteit in groepen zichtbaar te maken en te benutten. Besluitvorming volgens deze methode gaat verder dan de traditionele meerderheidsdemocratie. De meerderheidsstem wordt gevolgd, maar het minderheidsbelang wordt aan de beslissing toegevoegd. Zo worden wijzere, duurzame besluiten met draagkracht genomen. Deep Democracy brengt visies, emoties en overtuigingen aan het licht die cruciaal zijn om de samenwerking in een groep te verbeteren en relaties te versterken. Daarnaast geeft het model inzicht in groepsdynamische processen en hoe je interventies in kunt zetten op basis van dynamiek. Grondleggers van deze methode hebben de trainingen rond Deep Democracy ontwikkeld. Via een licentieovereenkomst met geaccrediteerde trainers zien zij toe op actuele kennis en supervisie van de trainers.