2020/2021

GRENSVERLEGGERS
House of Deep Democracy is partner in het project Grensverleggers voor jongeren tussen 18-26 jaar. Bekijk de website en meld je aan als organisatie in het jongerenwerk of individu.

GRENSVERLEGGERS komt tot stand in samenwerking met:

2020

PRAAT MEE !

Op 13 februari bood Stichting House of Deep Democracy een publiek proces rond geweld en nodigde een ieder uit aan te sluiten.

13 februari 2020 bij House of Deep Democracy

Sharon Minaillo leidde het gesprek in met een bloemrijke lezing en zijn visie op dit onderwerp. Een mooie discussie ontstond ondanks uiteenlopende meningen en verschillen in het gezelschap van zo’n 60 mensen.

2019

EHBP

House of Deep Democracy is één van de partners in Eerste Hulp bij Polarisatie. Bekijk de website. Partners : Dare to be Grey, Gemeente Utrecht, Stichting voor Gesprek en Dialoog en Bibliotheek Utrecht.

https://eerstehulpbijpolarisatie.eu/